top of page
Qmax%2520on%2520PC_edited_edited.jpg

          - Quality Result Management

QRM svart.png

QRM är ett webbaserat resultathanteringssystem som lagrar och analyserar testresultat/testdata. Förutom mätdata ger QRM ytterligare information som spårbarhet av stationen som används, konfigurationsversion och testobjektet (UUT). QRM är ett flexibelt system som använder sig av webbservrar, databaser och ATML XML*-data. QRM kan installeras på en enda dator, på servrar eller i molnlösningar och den kan konfigureras på olika sätt för att matcha era behov och er IT infrastruktur.Vi kan även lägga till nya funktioner efter era behov.

Vi förstår att det kan vara svårt att skapa en kraftfull resultathanteringslösning som fungerar. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och installera dessa system och hjälper er hela vägen. QRM utvecklades efter verkliga kundbehov och vi uppdaterar lösningen löpande i linje med att behoven förändras.

*ATML (Automated Test Markup Language), en XML-standard för hantering av resultatdata.

11.png

You own the Results and the System

 • Easy to move between suppliers

 • See same information as the suppliers

33.png

Fast Production Feedback

 • See results and yield within minutes of tests being completed

 • Easy to setup automatic processes

22.png

Easily Analyze Test Processes

 • Built in analysis functions

  • Yield analysis

  • SPC and capability analysis

 • Multiple kinds of graphs 

It is more than just storing important data

QRM gör data lättillgänglig för alla som behöver den vilket effektiviserar delningstiden från kollegoroch gör att fler kan åtgärda testfel i framtiden. Det är enkelt att ge åtkomst till endast de som behöver den så att er data hålls skyddad. Mjukvaran gör även data lättförståelig och presentabel  vilket minskar både programvaruutbildningstiden och tiden som behövs för att formatera data. 

Det handlar om att äga din egen data så att dina system inte är beroende av externa parter samt att få alla system att fungera med din befintliga IT infrastruktur. 
Alla chefer bör ha tillgång till verktyg som kan hjälpa dem att förutspå framtida misslyckanden och förbättra tillverkningsstatistiken. QRM är ett bra verktyg för det. 

How does QRM work?

QRM består av tre huvudkomponenter:

1. En databas – Testdata lagras i SQL Server
2. Ett lagringssystem – Med hjälp av ATML och webbservers lagras och synkroniseras data i databasen på ett säkert sätt.
3. Ett presentations- och analyssystem – Via en webbsida kan ni se presentationer, rapporter och analyser med statistik av er testdata.

Varje teststation har en QRM klient som skickar testresultaten till en HTTP-webbserver, testresultaten skickas som ATML XML-rapporter. Från webbservern överförs därefter ert resultatdata med en säker nätverksanslutning och testresultaten lagras i QRMs resultatdatabas.

Tjänsten är mycket robust och om nätverket exempelvis skulle vara tillfälligt av, kommer systemet att försöka överföra ert data om och om igen tills den lyckas. QRMs arkitektur gör det möjligt att ansluta webbplatser, och genom att använda webbapplikationen kan testresultaten ses och analyseras allt eftersom det produceras.

System Requirements for QRM

 • Microsoft Windows 10/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 with .NET 5 runtime installed.
   

 • On server side only: Microsoft SQL Server 2008R2/2012/2014/2016/2017/2019
  (all versions, license is not included)

   

 • Browsers: Edge, Safari and Chrome are all supported

Dark.jpg

TESTSYSTEM

Production

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

CASE STUDIE - R&D/PRODUCTION

Aerospace Testing

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

bottom of page