top of page
pcba or fixture 1.jpg

Test System Production

Ett testsystem för produktion genomför testning av din hårdvara och består av mätinstrument, fixturer, testmjukvara, programmerare för nedladdning av mjukvara i produkten, dokumentation, underhållsplan, support med mera. Syftet är att finna eventuella fel som uppstår vid tillverkning, ju tidigare ett fel hittas desto billigare är det att åtgärda. Det är mycket kostsamt om en felaktig produkt når slutkunden, både räknat i pengar men även i förlorat anseende.
 

Ett produktionstestsystem består av en fixtur eller kablage för anslutning av produkten till mätinstrument och övrig elektronik. Systemet innehåller just de mätinstrument och komponenter som behövs för just er produkt. En dator med en testapplikation utför sedan automatiskt funktionstester som säkerställer att produkten fungerar korrekt. Oftast laddas produktens mjukvara under test med hjälp av produktionsprogrammerare. Testresultaten sparas i en databas och resultaten kan enkelt presenteras och utvärderas med hjälp av vårt resultathanteringssystem QRM.

11.png

You own the Results and the System

 • Easy to move between suppliers

 • See same information as the suppliers

 • See result from multiple suppliers

 • Login/Admin functionality

22.png

Fast Production Feedback

 • See results and yield within minutes of tests being completed

 • Easy to setup automatic processes

33.png

Easily Analyze Test Processes

 • Built in analysis functions

  • Yield analysis

  • SPC and capability analysis

 • Multiple kinds of graphs 

Helt anpassat efter dina behov

Vilken typ av lösning ditt produktionstestsystem behöver beror på din produktionsvolym och dina produkters komplexitet. Genom åren har vi samlat på oss kunskap, olika verktyg och utvecklat många testlösningar vilket gör att vi snabbt kan avgöra vad som behövs för dig. Vi utvecklar testsystem för alla typer av produkter.

Så långt vi kan väljer vi lösningar som visat sig vara framgångsrika i tidigare projekt. Programvara, testprocedurer och mätmetoder som vi tidigare utvecklat går oftast att återanvända, detta gör att vi kan fokusera på kund -och produktspecifika delar av testsystemen. Vi köper in skåp, fixturer och instrument från välkända leverantörer som bland annat Columbia Elektronik, Elpro och NI.

När vi utvecklar våra testsystem använder vi oss av vår testmjukvaruplattform QATS (Quality Automated Test System), plattformen har kontinuerligt utvecklats i över 10 år med hjälp av feedback från våra kunder. Det är en allsidig testplattform som kan tillhandahålla sekventiell och parallell testning till användare inom alla industriområden. Läs mer om QATS här.

Ett pålitligt testsystem håller kvaliteten konsekvent, minskar total produkt- och underhållningskostnad samt ökar kundnöjdheten. Vi kommer att arbeta med dig för att utveckla, konstruera, installera och underhålla ett komplett testsystem för din produktion. Allt från design till resultathantering.

IMG_0104.JPG

OPEN OPENINGS

Systems Architect

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

CASE STUDIE - PRODUCTION

HMI Testing for NIBE

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

bottom of page