top of page
IMG_0241_edited.jpg

Test System End Of Line

Ett EOL testsystem används i slutet av produktionsprocessen och är det sista testet för att säkerställa att produkten fungerar som tänkt innan den lämnar fabriken. Syftet med testet är att hitta enheter som inte fungerar. Ofta innehåller den färdiga produkten ett antal kretskort, kablage, annan elektronik samt komponenter. Kretskorten har redan testats och godkänts i ett PCBA test, så i ett sluttest säkerställs att ingen av de övriga delarna monterats fel. Ofta innehåller testsystemet kablage för att ansluta till produkten, kameror för att kontrollera att knappar och lysdioder sitter korrekt monterade och fungerar. Ofta finns mekanik för att trycka på produktens knappar så att de olika funktionerna kan aktiveras.

Avancerade produkter kan kräva många andra anslutningar, så som tryckluft, vacuum, vatten mm. Det är inte ovanligt att produkten driftprovas vid ett sluttest, det vill säga att produkten startas upp och testas under realistiska förhållanden.

11.png

You own the Results and the System

 • Easy to move between suppliers

 • See same information as the suppliers

 • See result from multiple suppliers

 • Login/Admin functionality

22.png

Fast Production Feedback

 • See results and yield within minutes of tests being completed

 • Easy to setup automatic processes

33.png

Easily Analyze Test Processes

 • Built in analysis functions

  • Yield analysis

  • SPC and capability analysis

 • Multiple kinds of graphs 

I linje med kravspecifikationen 

Under ett End Of Line test testar vi produktens omfattande funktionaliteter och ser till att komponenterna har tillverkats i enlighet med kravspecifikationerna. Vi designar, tillverkar och anpassar testsystemet efter dina behov och säkerställer att det fungerar enligt kravspecifikationerna.

Dark.jpg

COURSES & EDUCATION

G# in LabVIEW

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

CASE STUDIE - EOL

EOL Headphone Testing

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

bottom of page