top of page
Trolley2_edited.jpg

Test System R&D

Till skillnad från produktionstester, som låter en maskin utföra samma uppsättning kommandon kontinuerligt, prioriterar FoU-tester användarkontrollen först. Tester inom FoU måste manuellt ställas in av användaren och behöver med tiden uppdateras när produkten eller projektet förändras. Man behöver även anpassa testmjukvaran efter hårdvaru- och mjukvaruanrop. Syftet med utvecklingstester är att säkerställa att produkten designats bra, att allt fungerar och att inget går sönder vid användning.

11.png

You own the Results and the System

 • Easy to move between suppliers

 • See same information as the suppliers

 • See result from multiple suppliers

 • Login/Admin functionality

22.png

Fast Production Feedback

 • See results and yield within minutes of tests being completed

 • Easy to setup automatic processes

33.png

Easily Analyze Test Processes

 • Built in analysis functions

  • Yield analysis

  • SPC and capability analysis

 • Multiple kinds of graphs 

Vi kompromissar inte med kvaliteten

Även de bästa planerna kan inte ta hänsyn till oväntade misslyckanden. Vi förstår att det inte går att kompromissa med kvaliteten. Ett pålitligt testsystem håller kvaliteten konsekvent, minskar total produkt- och underhållningskostnad samt ökar kundnöjdheten. Vi är med dig under hela processen, från design, utveckling, installation till underhåll.

Vi använder vår testmjukvara QMAX för testsystem inom FoU. QMAX är en användarkontrollerad mjukvaruplattform där användarna själva kan skapa och köra sina egna tester, kopplade till sin egen hårdvara och mjukvara. Plattformen utvecklas hela tiden vilket gör att anpassade funktioner lagts till i QMAX vid behov. Läs mer om QMAX

Vi rekommenderar att använda en flexibel plattform för tester inom FoU, såsom QMAX. I de fall där era behov inte kommer att ändras under utvecklingen kan vi även designa och bygga skräddarsydda testmjukvaror. Vårt kundcase om fordonstestsystem är ett bra exempel på det tillvägagångsättet. 

Female%20electronics%20engineer%20runs%20vehicle%20tests_edited.jpg

TEST SOFTWARE

QMAX - R&D Testing Software

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

CASE STUDIE - R&D

Control and Monitoring 

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

bottom of page