top of page
Electronic%20Circuit_edited.jpg

Test System PCBA

Ett testsystem för kretskort är ett system som används vid produktionstestning, där man testar och kontrollerar att alla funktioner på kretskortet (PCBA) fungerar korrekt. Kretskort med defekter eller tillverkningsproblem resulterar i produktionsfel och leder till extra kostnader i både tid och nytillverkning eller reparation av kort, vilket gör att testfasen är oerhört viktig vid tillverkningen. Ett kretskort är byggt med många elektriska delar och det är viktigt att hitta alla eventuella fel som gör att kortet inte fungerar som tänkt. Kretskortstest hjälper till att identifiera problem tidigt i processen.

11.png

You own the Results and the System

 • Easy to move between suppliers

 • See same information as the suppliers

 • See result from multiple suppliers

 • Login/Admin functionality

22.png

Fast Production Feedback

 • See results and yield within minutes of tests being completed

 • Easy to setup automatic processes

33.png

Easily Analyze Test Processes

 • Built in analysis functions

  • Yield analysis

  • SPC and capability analysis

 • Multiple kinds of graphs 

Från design till färdigt testsystem 

Vi designar, tillverkar och anpassar testsystemet efter dina behov och säkerställer att det fungerar enligt kravspecifikationerna.

För att ansluta testutrustningen till produkten krävs oftast en testfixtur. Testutrustningen innehåller dessutom de instrument samt den elektronik som krävs för att testa just er produkt. En dator med en testapplikation utför sedan testerna automatiskt och lagrar alla resultat i en databas.

IMG_0309.JPG

TEST SOFTWARE

QATS - Quality Automated Test System

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

ABOUT US

QESTIT systems 

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

bottom of page